Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

20.07.2023