Zverejnenie elektronickej adresy pre delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie